Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

Ekonomia i finanse

Informacje

Podstawowym założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie obecnych na polskim i europejskim rynku pracy rozwiązań łączących elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym pracowników (koncepcja flexicurity). Postępujące procesy globalizacji w różnych obszarach...

Cena: 58,50
Dostępność: dostępny od ręki