Kłopoty z Innością

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka ta jest próbą pisania o Inności. O tym, co z wielu powodów - ideologicznych, metodologicznych, estetycznych - pozostaje wykluczone z oficjalnego dyskursu kulturowego. Ten dyskurs ufundowany jest na niesymetrycznych opozycjach, czego konsekwencją jest jego opresywny charakter: skryte...

Cena: 20,00
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia