Szkice o sztuce

Filozofia

Prezentowane w tomie szkice powstawały w różnym czasie i różnych miejscach, niemniej układają się one w pewną "trójcałość", gdyż zogniskowane są wokół trzech głównych zagadnień estetycznych: związków sztuki z problematyką religijną i etyczną, ważnej dla myślenia o sztuce...

Gazeta Wyborcza - Katowice 228/2012, Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, Matura Traveller Elementary WB +CD MM PUBLICATIONS, Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) i inne choroby nerek, Ratunkowe i pielęgnacyjne postępowanie w chirurgicznych stanach nagłych, Gazeta Wyborcza - Częstochowa 29/2010, Przegląd Sportowy 276/2013, O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą 6/2014, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, Gazeta Wyborcza - Kraków 147/2009, Polska. Dom tysiącletniego narodu w. ang., Gazeta Wyborcza - Olsztyn 14/2017, Mikołajek i inne chłopaki, Korrespondencya ogłoszona z okazji broszury wydanéj przez Michała Podczaszyńskiego w d. 8 czerwca 1834 r. przy numerze 1-szym części II-iéj Tygodnika Emigracji Polskiéj., Galeria uczuć, Heartland 13-14 Czarna godzina Wszystko się zmienia, Płyn do ekranów. Pojemność 250 ml, Gazeta Wyborcza - Płock 236/2012, Kobieta porzucona, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 128/2015
Katalog