Szkice o sztuce

Filozofia

Informacje

apartamenty w Łodzi

Prezentowane w tomie szkice powstawały w różnym czasie i różnych miejscach, niemniej układają się one w pewną \"trójcałość\", gdyż apartamenty w Łodzi zogniskowane są wokół trzech głównych zagadnień estetycznych: związków sztuki z problematyką religijną i etyczną, ważnej dla myślenia o sztuce...

Cena: 19,17
Dostępność: dostępny od ręki