Życie serca Duch dusza ciało i relacja Ja Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku t.7

Historia

Informacje

VII tom serii wydawniczej \"Rossica Lublinensia\" ma charakter monograficzny. Formuła \"życie serca\" zawarta w jego tytule jest pojemna i wieloznaczna. Jako zapowiedź przyszłych studiów pojawia się u Michaiła Bachtina, w nieco innym znaczeniu spotykamy ją u Wieczesława Iwanowa i Iwana...

Cena: 34,40
Dostępność: dostępny od ręki